Blog Post

Bài thuốc trị chứng trường phong hạ huyết

Tham khảo ngay bài thuốc trị chứng trường phong hạ huyết

Kinh giới (sao đen): 30g

Hòe hoa (sao đen): 20g

Chi tử (sao đen): 20g

Đia du: 20g

Can khương ( sao đen) 10g

Thục địa 20g

Đương quy 20g

Bạch thược 15g

Xuyên khung 10g

Rễ đinh lăng 30g

Nấu uống 1 ngày 1 thang 

Trị chứng đại tiện ra máu kể cá bệnh đã lâu năm vẫn khỏi

Related Posts