Blog Post

Điều trị sốt xuất huyết bằng thuốc nam, châm cứu Phần II: Thể huyết áp tụt

Triệu chứng: Đang sốt cao hoặc sốt có giảm, đột nhiên nhiệt độ hạ thấp, huyết áp tụt, mạch nhanh, người mệt mỏi, vã mồ hôi, vật vã, chất lưỡi đỏ, mạch trầm tế sác.

* Phương pháp điều trị: Bổ khí sinh tân dịch

* Bài thuốc

Bài 1: Huyết áp hạ ít

Bạch truật: 20g

Đẳng sâm: 20g

Mạch môn: 12g

Thục địa: 12g

Sắc uống ngày 1 thang.

Bài 2: Nếu huyết áp hạ nhiều, dùng bài sinh mạch tán gia giảm

Nhân sâm: 8g

Ngũ vị tử: 8g

Mạch môn: 20g

Long cốt: 20g

Mẫu lệ nung: 20g

Phụ tử chế: 12g

Sắc uống ngày 1 thang.

* Châm cứu: Châm bổ hoặc cứu huyệt: Quan nguyên, khí hải, nội quan, túc tam lý.

* Lưu ý: Cần phối hợp với các cơ sở y tế gần nhất để điều trị

Related Posts