Blog Post

Điều trị sốt xuất huyết bằng thuốc nam, châm cứu Phần III: Thời kỳ phục hồi

Thời kỳ này chủ yếu là nghỉ ngơi, ăn uống, có thể dùng các thuốc bổ khí, kếthợp thuốc bổ âm sinh tân để tăng cường sức lực và bồi bổ phần tân dịch bị mấtsau thời gian sốt cao kéo dài.

  1. Bài thuốc

  Đẳng sâm: 16g

  Hoàng kỳ: 16g

  Bạch truật: 12g

  Hoài sơn: 12g

  Bạch linh: 12g

  Mạch môn: 12g

  Sa sâm: 16g

  Cam thảo: 4g

  Xuyên khung: 6g

  Xuyên quy: 16g

  Thục địa: 16g

  Bạch thược: 12g

  Can khương: 4g

  Sắc uống ngày 1 thang

  2. Châm cứu: 

  Cứu hoặc châm bổ huyệt: Túc tam lý, quan nguyên, khí

  hải, nội quan, tam âm giao, thần môn

  Related Posts